Privacyverklaring (AVG)

De eigenaar van deze site Danny de Jong, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ondanks dat dit geen onderneming is volgens de AVG richtlijnen wil ik mij als fotograaf graag aan de AGV wetgeving houden.

Persoonsgegevens die Danny’s Foto’s verwerkt
Danny’s Foto’s verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Danny’s Foto’s verwerkt

Danny’s Foto’s heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers behoudens anonieme gegevens.  Speciaal opgemerkt gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via contactpagina dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Danny’s Foto’s persoonsgegevens verwerkt
Danny’s Foto’s verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
– Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren
– Om jouw betaling af te kunnen handelen
– Om je in de toekomst een digitale nieuwsbrief te kunnen verzenden (je kunt je hiervoor via e-mail afmelden)

Geautomatiseerde besluitvorming
Danny’s Foto’s neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Danny’s Foto’s gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
– Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via e-mail (Google Mail) of WhatsApp.
– Voor facturen gebruik ik MS Word en voor de boekhouding gebruik ik MS Excel. In facturen gebruik ik je naam en eventueel adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik je naam.
– De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden met een link via de website op dannysfotos.nl en opgeslagen op een PC, een NAS en een online back-up bij livedrive.com Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op dannysfotos.nl en/of socialmedia als Facebook en Instagram.

Hoe lang Danny’s Foto’s persoonsgegevens bewaart
– Contactgegevens: Danny’s Foto’s bewaart je contactgegevens totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig.
– In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op dannysfotos.nl en/of socialmedia, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal een half jaar. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij opvragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Danny’s Foto’s verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Danny’s Foto’s blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Danny’s Foto’s gebruikt
Danny’s Foto’s gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Danny’s Foto’s gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Danny’s Foto’s hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Danny’s Foto’s en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de contactpagina van deze site

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier dagen, op jouw verzoek.

Danny’s Foto’s wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Danny’s Foto’s persoonsgegevens beveiligt
Danny’s Foto’s neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contact pagina van deze site