Sneltoetsen Lichtroom

Bron: help.adobe.com – 1:1 overgenomen

Toetsen voor het werken met deelvensters

ResultaatWindowsMac OS
Zijdeelvensters tonen/verbergenTabTab
Alle deelvensters tonen/verbergenShift + TabShift + Tab
Werkbalk tonen/verbergenTT
Modulekiezer tonen/verbergenF5F5
Filmstrip tonen/verbergenF6F6
Linkerdeelvensters tonen/verbergenF7F7
Rechterdeelvensters tonen/verbergenF8F8
Solomodus in-/uitschakelenAlt ingedrukt houden en op een deelvenster klikkenOption ingedrukt houden en op een deelvenster klikken
Nieuw deelvenster openen zonder solovenster te sluitenShift ingedrukt houden en op een deelvenster klikkenShift ingedrukt houden en op een deelvenster klikken
Alle deelvensters openen/sluitenCtrl ingedrukt houden en op een deelvenster klikkenCommand ingedrukt houden en op een deelvenster klikken
Linkerdeelvensters openen/sluiten; van boven naar benedenCtrl + Shift + 0 – 5Command + Control + 0 – 5
Rechterdeelvensters openen/sluiten; modules Bibliotheek en Ontwikkelen; van boven naar benedenCtrl + 0 – 9Command + 0 – 9
Rechterdeelvensters openen/sluiten; modules Presentatie, Afdrukken en Web; van boven naar benedenCtrl + 1 – 7Command + 1 – 7

Toetsen voor het navigeren door modules

ResultaatWindowsMac OS
Naar module BibliotheekCtrl + Alt + 1Command + Option + 1
Naar module OntwikkelenCtrl + Alt + 2Command + Option + 2
Naar module KaartCtrl + Alt + 3Command + Option + 3
Naar module BoekCtrl + Alt + 4Command + Option + 4
Naar module PresentatieCtrl + Alt + 5Command + Option + 5
Naar module AfdrukkenCtrl + Alt + 6Command + Option + 6
Naar module WebCtrl + Alt + 7Command + Option + 7
Vorige/VolgendeCtrl + Alt + Pijl-links / Ctrl + Alt + Pijl-rechtsCommand + Option + Pijl-links / Opdracht + Option + Pijl-rechts
Naar vorige moduleCtrl + Alt + Pijl-omhoogCommand + Option + Pijl-omhoog

Toetsen voor het wijzigen van de weergave- en schermmodi

ResultaatWindowsMac OS
Loepweergave activeren in BibliotheekEE
Rasterweergave activeren in BibliotheekGG
Vergelijkingsweergave activeren in BibliotheekCC
Beoordelingsweergave activeren in BibliotheekNN
Geselecteerde foto openen in de module OntwikkelenDD
Verlichtingsmodi doorlopen, vooruit/terugL / Shift + LL / Shift + L
Modus Verlichting dimmen in-/uitschakelenCtrl + Shift + LCommand + Shift + L
Schermmodi doorlopenFF
Vorige schermmodusShift + F
Schakelen tussen Normale schermmodus en modus Volledig scherm, deelvensters verbergenCtrl + Shift + FCommand + Shift + F
Naar Normale schermmodusCtrl + Alt + FCommand + Option + F
Infobedekking doorlopenii
Infobedekking tonen/verbergenCtrl + ICommand + I

Toetsen voor het gebruik van een tweede venster

Opmerking:

de sneltoetsen voor een tweede venster zijn gelijk aan de corresponderende sneltoetsen in de module Bibliotheek; u dient alleen Shift in te drukken.

ResultaatWindowsMac OS
Tweede venster openenF11Command + F11
Rasterweergave activerenShift + GShift + G
Standaardloepweergave activerenShift + EShift + E
Vergrendelde loepweergave activerenCtrl + Shift + EnterCommand + Shift + Return
Vergelijkingsweergave activerenShift + CShift + C
Beoordelingsweergave activerenShift + NShift + N
Presentatieweergave activerenCtrl + Alt + Shift + EnterCommand + Option + Shift + Return
Modus Volledig scherm activeren (tweede beeldscherm vereist)Shift + F11Command + Shift + F11
Filterbalk tonen/verbergenShift + ,Shift + ,
Inzoomen / uitzoomenCtrl + Shift + = / Ctrl + Shift –Command + Shift + = / Command + Shift + –

Toetsen voor het beheren van foto’s en catalogi

ResultaatWindowsMac OS
Foto’s importeren van schijfCtrl + Shift + ICommand + Shift + I
Catalogus openenCtrl + OCommand + Shift + O
Voorkeuren openenCtrl + , (komma)Command + , (komma)
Catalogusinstellingen openenCtrl + Alt + , (komma)Command + Option + , (komma)
Nieuwe submap maken (gesegmenteerd vastleggen via tethering)Ctrl + Shift + TCommand + Shift + T
Balk voor aangesloten opname verbergen/weergevenCtrl + TCommand + T
Nieuwe map maken in de module BibliotheekCtrl + Shift + NCommand + Shift + N
Virtuele kopie maken (alleen module Bibliotheek en Ontwikkelen)Ctrl +  ‘ (apostrof)Command +  ‘ (apostrof)
Tonen in Verkenner/Finder (alleen de modules Bibliotheek en Ontwikkelen)Ctrl + RCommand + R
Naar vorige/volgende foto in de filmstripPijl-rechts/Pijl-linksPijl-rechts/Pijl-links
Meerdere mappen of verzamelingen selecteren (in de modules Bibliotheek, Presentatie, Afdrukken en Web)Shift of Ctrl ingedrukt houden en klikkenShift of Command ingedrukt houden en klikken
Naam foto wijzigen (in module Bibliotheek)F2F2
Geselecteerde foto(‘s) verwijderenBackspace of DeleteVerwijderen van schijf
Geselecteerde foto(‘s) verwijderen uit catalogusAlt + BackspaceOption + Delete
Geselecteerde foto(‘s) verwijderen en naar prullenbak (Windows) of prullenmand (Mac OS) verplaatsenCtrl + Alt + Shift + BackspaceCommand + Option + Shift + Delete
Afgewezen foto(‘s) verwijderenCtrl + BackspaceCommand + Delete
Bewerken in PhotoshopCtrl + ECommand + E
Openen in andere editorCtrl + Alt + ECommand + Option + E
Geselecteerde foto(‘s) exporterenCtrl + Shift + ECommand + Shift + E
Exporteren met vorige instellingenCtrl + Alt + Shift + ECommand + Option + Shift + E
Plug-inbeheer openenCtrl + Alt + Shift + , (komma)Command + Option + Shift + , (komma)
Geselecteerde foto afdrukkenCtrl + PCommand + P
Dialoogvenster Pagina-instelling openenCtrl + Shift + PCommand + Shift + P

Toetsen voor het vergelijken van foto’s in de module Bibliotheek

ResultaatWindowsMac OS
Overschakelen op loepweergaveE of EnterE of Return
Overschakelen op rasterweergaveG of EscG of Esc
Overschakelen op vergelijkingsweergaveCC
Overschakelen op beoordelingsweergaveNN
Overschakelen van raster- op loepweergaveSpatiebalk of ESpatiebalk of E
Geselecteerde foto en kandidaatfoto omwisselen in vergelijkingsweergavePijl-omlaagPijl-omlaag
Volgende foto’s tot geselecteerde foto en kandidaatfoto maken in vergelijkingsweergavePijl-omhoogPijl-omhoog
Zoomweergave in-/uitschakelenZZ
Inzoomen/uitzoomen in loepweergaveCtrl + = / Ctrl + –Command + = / Command + –
Omhoog/omlaag bladeren door ingezoomde foto in loepweergave (werkt ook in de modules Web en Ontwikkelen)Page Up / Page Down op volledig toetsenbordPage Up / Page Down op volledig toetsenbord
Naar begin/einde van rasterweergave gaanHome / EndHome / End
Vrije presentatie afspelenCtrl + EnterCommand + Return
Foto rechtsom roterenCtrl + ]Command + ]
Foto linksom roterenCtrl + [Command + [
Grotere/kleinere rasterminiaturen= / –= / –
Omhoog/omlaag bladeren door rasterminiaturenPage Up / Page Down op volledig toetsenbordPage Up / Page Down op volledig toetsenbord
Celextra’s in-/uitschakelenCtrl + Shift + HCommand + Shift + H
Badges tonen/verbergenCtrl + Alt + Shift + HCommand + Option + Shift + H
Rasterweergaven doorlopenJJ
Weergaveopties Bibliotheek openenCtrl + JCommand + J
Meerdere individuele foto’s selecterenCtrl ingedrukt houden en klikkenCommand ingedrukt houden en klikken
Meerdere aangrenzende foto’s selecterenShift + klikkenShift + klikken
Alle foto’s selecterenCtrl + ACommand + A
Selectie van alle foto’s opheffenCtrl + DCommand + D of Command + Shift + A
Alleen actieve foto selecterenCtrl + Shift + DCommand + Shift + D
Selectie actieve foto opheffen//
Vorige/volgende foto toevoegen aan selectieShift + Pijl-links/Pijl-rechtsShift + Pijl-links/Pijl-rechts
Foto’s met een vlag selecterenCtrl + Alt + ACommand + Option + A
Selectie van foto’s zonder vlag opheffenCtrl + Alt + Shift + DCommand + Option + Shift + D
Groeperen in stapelCtrl + GCommand + G
Stapel ongedaan makenCtrl + Shift + GCommand + Shift + G
Stapel in-/uitschakelenSS
Boven aan stapel plaatsenShift + SShift + S
Omhoog verplaatsen in stapelShift + [Shift + [
Omlaag verplaatsen in stapelShift + ]Shift + ]

Toetsen voor het classificeren en filteren van foto’s

ResultaatWindowsMac OS
Sterrenclassificatie instellen1-51-5
Sterrenclassificatie instellen en naar volgende foto gaanShift + 1 – 5 (alleen bovenste rij cijfers)Shift + 1 – 5 (alleen bovenste rij cijfers)
Sterrenclassificatie verwijderen00
Sterrenclassificatie verwijderen en naar volgende foto gaanShift + 0Shift + 0
Classificatie met één ster verhogen/verlagen] / [] / [
Een rood label toewijzen66
Een geel label toewijzen77
Een groen label toewijzen88
Een blauw label toewijzen99
Een kleurlabel toewijzen en naar volgende foto gaanShift + 6 – 9 (alleen bovenste rij cijfers)Shift + 6 – 9 (alleen bovenste rij cijfers)
Foto met vlag aanduiden als keuzePP
Foto met vlag aanduiden als keuze en naar volgende foto gaanShift + PShift + P
Foto met vlag aanduiden als geweigerdXX
Foto met vlag aanduiden als geweigerd en naar volgende foto gaanShift + XShift + X
Vlag verwijderen van fotoUU
Vlag verwijderen van foto en naar volgende foto gaanShift + UShift + U
Hogere/lagere vlagstatusCtrl + Pijl-omhoog / Ctrl + Pijl-omlaagCommand + Pijl-omhoog / Command + Pijl-omlaag
Vlaginstellingen doorlopen‘ (aanhalingsteken sluiten)‘ (aanhalingsteken sluiten)
Foto’s verfijnenCtrl + Alt + /Command + Option + R
Bibliotheekfilterbalk tonen/verbergen,\
Meerdere filters openen in de filterbalkShift ingedrukt houden en klikken op filterlabelsShift ingedrukt houden en klikken op filterlabels
Filters in-/uitschakelenCtrl + LCommand + L
Foto zoeken in de module BibliotheekCtrl + FCommand + F

Toetsen voor het werken met verzamelingen

ResultaatWindowsMac OS
Nieuwe verzameling maken in de module BibliotheekCtrl + NCommand + N
Toevoegen aan snelle verzamelingBB
Toevoegen aan snelle verzameling en naar volgende foto gaanShift + BShift + B
Snelle verzameling tonenCtrl + BCommand + B
Snelle verzameling opslaanCtrl + Alt + BCommand + Option + B
Snelle verzameling wissenCtrl + Shift + BCommand + Shift + B
Instellen als doelverzamelingCtrl + Alt + Shift + BCommand + Option + Shift + B

Toetsen voor het werken met metagegevens en trefwoorden in de module Bibliotheek

ResultaatWindowsMac OS
Trefwoorden toevoegenCtrl + KCommand + K
Trefwoorden bewerkenCtrl + Shift + KCommand + Shift + K
Een trefwoordsneltoets instellenCtrl + Alt + Shift + KCommand + Option + Shift + K
Trefwoordsneltoets toevoegen aan of verwijderen uit geselecteerde fotoShift + KShift + K
Bewerking toepassen inschakelenCtrl + Alt + KCommand + Option + K
Trefwoord uit een trefwoordenset toevoegen aan geselecteerde fotoAlt + 1 – 9Option + 1 – 9
Trefwoordensets doorlopen, vooruit/terugAlt + 0 / Alt + Shift + 0Option + 0 / Option + Shift + 0
Metagegevens kopiëren/plakkenCtrl + Alt + Shift + C / Ctrl + Alt + Shift + VCommand + Option + Shift + C / Command + Option + Shift + V
Metagegevens opslaan naar bestandCtrl + SCommand + S
Dialoogvenster Spelling openenOpdracht + :
Spelling controlerenOpdracht + ;
Tekenpalet openenCommand + Option + T

Toetsen voor het werken in de module Ontwikkelen

ResultaatWindowsMac OS
Omzetten in grijswaardenVV
Automatische tintenCtrl + UCommand + U
Automatische witbalansCtrl + Shift + UCommand + Shift + U
Bewerken in PhotoshopCtrl + ECommand + E
Ontwikkelinstellingen kopiëren/plakkenCtrl + Shift + C / Ctrl + Shift + VCommand + Shift + C / Command + Shift + V
Instellingen van vorige foto plakkenCtrl + Alt + VCommand + Option + V
Na-instellingen kopiëren naar VoorCtrl + Alt + Shift + Pijl-linksCommand + Option + Shift + Pijl-links
Voor-instellingen kopiëren naar NaCtrl + Alt + Shift + Pijl-rechtsCommand + Option + Shift + Pijl-rechts
Voor- en Na-instellingen omwisselenCtrl + Alt + Shift + Pijl-rechtsCommand + Option + Shift + Pijl-rechts
Waarde van geselecteerde schuifregelaar in kleine stappen verhogen/verlagenPijl-omhoog/Pijl-omlaag of + / –Pijl-omhoog/Pijl-omlaag of + / –
Waarde van geselecteerde schuifregelaar in grotere stappen verhogen/verlagenShift + Pijl-omhoog/Shift + Pijl-omlaag of Shift + + / Shift + –Shift + Pijl-omhoog/Shift + Pijl-omlaag of Shift + + / Shift + –
De instellingen van het deelvenster Standaard doorlopen (vooruit/achteruit). (punt) / , (komma). (punt) / , (komma)
Een schuifregelaar opnieuw instellenDubbelklikken op de naam van de schuifregelaarDubbelklikken op de naam van de schuifregelaar
Een groep schuifregelaars opnieuw instellenAlt ingedrukt houden en op naam van de groep klikkenOption ingedrukt houden en op naam van de groep klikken
Alle instellingen opnieuw instellenCtrl + Shift + RCommand + Shift + R
Instellingen synchroniserenCtrl + Shift + SCommand + Shift + S
Instellingen synchroniseren en het dialoogvenster Synchronisatie-instellingen overslaanCtrl + Alt + SCommand + Option + S
Automatisch synchroniseren in-/uitschakelenCtrl ingedrukt houden en op de knop Synchroniseren klikkenCommand ingedrukt houden en op de knop Synchroniseren klikken
Automatisch synchroniseren inschakelenCtrl + Alt + Shift + ACommand + Option + Shift + A
Belichtingen afstemmenCtrl + Alt + Shift + MCommand + Option + Shift + M
Tool Witbalans selecteren (vanuit willekeurige module)BB
Tool Uitsnijden selecteren (vanuit willekeurige module)RR
Verhoudingen beperken wanneer tool Uitsnijden is geselecteerdAA
Uitsnijden naar dezelfde verhouding als vorige uitsnijdbewerkingShift + AShift + A
Uitsnijden vanuit middelpunt van fotoAlt ingedrukt houden en slepenOption ingedrukt houden en slepen
Rasterbedekking voor uitsnijden doorlopenOO
Richting rasterbedekking voor uitsnijden doorlopenShift + OShift + O
Schakelen tussen staande en liggende richting bij uitsnijdenXX
Uitsnijden opnieuw instellenCtrl + Alt + /Command + Option + R
Tool Upright met instructies selecteren (werkt ook in de bibliotheekmodule als een foto is geselecteerd)Shift + TShift + T
Tool Vlekken verwijderen selecterenQQ
Penseel schakelen tussen de modi Klonen en Retoucheren wanneer de tool Vlekken verwijderen is geselecteerdShift + TShift + T
Tool Aanpassingspenseel selecteren (vanuit willekeurige module)KK
Tool Gegradueerd filter selecterenMM
Masker schakelen tussen de modi Bewerken en Penseel wanneer het gegradueerd filter/radiaalfilter is geselecteerdShift + TShift + T
Penseelgrootte vergroten/verkleinen] / [] / [
Penseeldoezelaar vergroten/verkleinenShift + ] / Shift + [Shift + ] / Shift + [
Schakelen tussen lokaal aanpassingspenseel A en B//
Tijdelijk schakelen van penseel A of B naar gummetjeAlt ingedrukt houden en slepenOption ingedrukt houden en slepen
Een horizontale of verticale lijn tekenenShift ingedrukt houden en slepenShift ingedrukt houden en slepen
Hoeveelheid verhogen/verlagenAanpassingspin naar rechts/links slepenAanpassingspin naar rechts/links slepen
Lokale aanpassingspin tonen/verbergenHH
Bedekking lokaal aanpassingsmasker tonen/verbergenOO
Bedekkingskleuren lokaal aanpassingsmasker doorlopenShift + OShift + O
Tool Doelaanpassing selecteren om tooncurveaanpassing toe te passenCtrl + Alt + Shift + TCommand + Option + Shift + T
Tool Doelaanpassing selecteren om kleurtoonaanpassing toe te passenCtrl + Alt + Shift + HCommand + Option + Shift + H
Tool Doelaanpassing selecteren om verzadigingsaanpassing toe te passenCtrl + Alt + Shift + SCommand + Option + Shift + S
Tool Doelaanpassing selecteren om luminantie-aanpassing toe te passenCtrl + Alt + Shift + LCommand + Option + Shift + L
Tool Doelaanpassing selecteren om grijswaardenmixaanpassing toe te passenCtrl + Alt + Shift + GCommand + Option + Shift + G
Selectie van tool Doelaanpassing opheffenCtrl + Alt + Shift + NCommand + Option + Shift + N
Uitknippen tonenJJ
Foto rechtsom roterenCtrl + ]Command + ]
Foto linksom roterenCtrl + [Command + [
Schakelen tussen loepweergave en 1:1-zoomvoorvertoningSpatiebalk of ZSpatiebalk of Z
Inzoomen / uitzoomenCtrl + = / Ctrl + –Command + = / Command + –
Vrije presentatie afspelenCtrl + EnterCommand + Return
Voor en Na naast elkaar weergevenYY
Voor en Na onder elkaar weergevenAlt + YOption + Y
Voor en Na in een gesplitst scherm weergevenShift + YShift + Y
Alleen Voor weergeven,\
Nieuwe momentopname makenCtrl + NCommand + N
Nieuwe voorinstelling makenCtrl + Shift + NCommand + Shift + N
Nieuwe voorinstellingenmap makenCtrl + Alt + NCommand + Option + N
Weergaveopties Ontwikkelen openenCtrl + JCommand + J

Toetsen voor het werken in de module Presentatie

ResultaatWindowsMac OS
Presentatie afspelenEnterReturn
Vrije presentatie afspelenCtrl + EnterCommand + Return
Presentatie pauzerenSpatiebalkSpatiebalk
Presentatie voorvertonenAlt + EnterOption + Return
Presentatie beëindigenEscEsc
Naar volgende diaPijl-rechtsPijl-rechts
Naar vorige diaPijl-linksPijl-links
Foto rechtsom roterenCtrl + ]Command + ]
Foto linksom roterenCtrl + [Command + [
Hulplijnen tonen/verbergenCtrl + Shift + HCommand + Shift + H
PDF-presentatie exporterenCtrl + JCommand + J
JPEG-presentatie exporterenCtrl + Shift + JCommand + Shift + J
Videopresentatie exporterenCtrl + Alt + JCommand + Option + J
Een nieuwe presentatiesjabloon makenCtrl + NCommand + N
Een nieuwe presentatiesjabloonmap makenCtrl + Shift + NCommand + Shift + N
Presentatie-instellingen opslaanCtrl + SCommand + S

Toetsen voor het werken in de module Afdrukken

ResultaatWindowsMac OS
AfdrukkenCtrl + PCommand + P
Eén exemplaar afdrukkenCtrl + Alt + PCommand + Option + P
Dialoogvenster Pagina-instelling openenCtrl + Shift + PCommand + Shift + P
Dialoogvenster Afdrukinstellingen openenCtrl + Alt + Shift + PCommand + Option + Shift + P
Naar eerste paginaCtrl + Shift + Pijl-linksCommand + Shift + Pijl-links
Naar laatste paginaCtrl + Shift + Pijl-rechtsCommand + Shift + Pijl-rechts
Naar vorige paginaCtrl + Pijl-linksCommand + Pijl-links
Naar volgende paginaCtrl + Pijl-rechtsCommand + Pijl-rechts
Hulplijnen tonen/verbergenCtrl + Shift + HCommand + Shift + H
Linialen tonen/verbergenCtrl + RCommand + R
Pagina-afloopgebied tonen/verbergenCtrl + Shift + JCommand + Shift + J
Marges en tussenruimten tonen/verbergenCtrl + Shift + MCommand + Shift + M
Afbeeldingscellen tonen/verbergenCtrl + Shift + KCommand + Shift + K
Afmetingen tonen/verbergenCtrl + Shift + UCommand + Shift + U
Vrije presentatie afspelenCtrl + EnterCommand + Return
Foto rechtsom roterenCtrl + ]Command + ]
Foto linksom roterenCtrl + [Command + [
Een nieuwe afdruksjabloon makenCtrl + NCommand + N
Een nieuwe afdruksjabloonmap makenCtrl + Shift + NCommand + Shift + N
Afdrukinstellingen opslaanCtrl + SCommand + S

Toetsen voor het werken in de module Web

ResultaatWindowsMac OS
Webgalerie opnieuw ladenCtrl + RCommand + R
Voorvertoning in browserCtrl + Alt + PCommand + Option + P
Vrije presentatie afspelenCtrl + EnterCommand + Return
Webgalerie exporterenCtrl + JCommand + J
Een nieuwe webgaleriesjabloon makenCtrl + NCommand + N
Een nieuwe webgaleriesjabloonmap makenCtrl + Shift + NCommand + Shift + N
Webgalerie-instellingen opslaanCtrl + SCommand + S

Toetsen voor het gebruik van de Help

ResultaatWindowsMac OS
Sneltoetsen huidige module weergevenCtrl + /Opdracht + /
Sneltoetsen huidige module verbergenKlik opKlik op
Naar Help voor huidige moduleCtrl + Alt + /Command + Option + Shift + /
Community Help openenF1F1
Print Friendly, PDF & Email