Kunstbeschouwing – Les 11

Docent: Tineke Schuurmans

Deze les is me volkomen ontgaan ik weet er echt niets meer van te herinneren.
Voor deze les moest het boek “Lichtspore” gelezen zijn en dat heb ik natuurlijk vol overgave gedaan. Voor zover ik me het kan herinneren ging dit wel over fotograferen en niet over filosoferen over een foto.

De inhoud van de les:

Inspiratie
Het woord is afkomstig van het Latijnse ‘Inspiratio’ wat letterlijk ‘inblazing’ betekend. De abstracte betekenis is ‘bezieling’.

Het begrip speelt in de kunst een rol vanaf de renaissance, het moment in de geschiedenis waarop de ambachtsman in een kunstenaar verandert. Men heeft het dan over de goddelijke inspiratie. Elk idee van de kunstenaar wordt belangrijk.

Wit is jouw inspiratie, jouw inspiratiebron? Hoe houd je de stroom aan inspiratie, aan ideeën gaande? Hoe geef je richting aan je inspiratie. je ideeën?

Probeer hieronder in het kort te schrijven en/of tekenen hoe je werkt en hoe je ideeën voor jezelf inzichtelijk maakt en verder ontwikkelt. Hoe ziet een werkboek, ideeënmap, inspiratie box er voor jou uit?

Maak er een dagelijkse gewoonte van om hier even aan te werken, zodat voor jezelf en voor de decneten je werkwijze en ontwikkeling inzichtelijk wordt.

Ik heb een ordner vol met ideeën en afdrukken van mislukte en gelukte experimenten bij elkaar gestopt Ik bewaar dit wel omdat het wel is leuk is om doorheen te bladeren.

beeldaspecten