Haag en Goes

Bewonerscommissie huurders Gebouw Haag en Gebouw Goes

Beste buren,

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende. Hopelijk zijn jullie allemaal tevreden met jullie nieuwe woning. Tegelijkertijd zijn er na drie maanden vast en zeker ook onderwerpen die om aandacht vragen. Om die reden nemen wij het initiatief om een bewonerscommissie op te richten. Een commissie zoals bedoeld in de Wet op het overleg huurders en verhuurder van 1 juli 2017. Een ingewikkelde structuur zoals vereniging of stichting is dan niet nodig.

Het doel van de commissie is om gezamenlijke belangen te behartigen. De commissie treedt periodiek in overleg met de eigenaar en eventueel ook met andere instanties, mocht dit op den duur nuttig zijn. Daarbij gaat het dan steeds om onderwerpen die ons allemaal aangaan, zoals bijvoorbeeld: de jaarlijkse vaststelling van de huur, servicekosten en de diensten en leveringen die hier tegenover staan, onderhoud van het gebouw en wat verder voorbij komt in de loop van een jaar.

In ons voorstel bestaat de commissie uit drie of vier vertegenwoordigers van de huurders. Jaarlijks legt de commissie verantwoording af, bijvoorbeeld tijdens een voorjaarsreceptie bij de bankjes. Voorafgaand aan een overleg met andere partijen, zal de commissie steeds de achterban raadplegen. We stellen ook voor om eens per jaar minimaal 1 commissielid te vervangen door een nieuw lid.

Van belang is dat wij aannemelijk kunnen maken dat een dergelijke commissie optreedt namens de meerderheid van de huurders. Om de reden gaan wij alleen van start als wij van minimaal tweederde van de huurders een positieve reactie ontvangen.

Als je het bovenstaande een goed idee vindt, dan vragen we jullie dit kenbaar te maken via het korte bijgevoegde formulier. Ook als je het (op onderdelen) niet eens bent met ons voorstel, is het van belang dit eveneens kenbaar te maken.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Met vriendelijke groet,

Stefan, Paula en Danny