Alumni School voor Fotografie

Begin van 2020 heeft de School voor Fotografie in een nieuwsbrief gemeld dat er voor oud studenten die hun diploma gehaald hebben een Alumni wordt gestart of het is de bedoeling om dit te starten. Mijn eerste vraag was natuurlijk wat is een Alumni daar heb ik de volgende omschrijving voor gevonden: Het onderhouden van contacten met oud-studenten gebeurt veelal in de vorm van (netwerk)borrels (zoals zogenoemde gaudies voor oud-studenten van de Universiteit en/of thema-activiteiten, alsmede het periodiek toezenden van een tijdschrift. Zowel opleidingsgerelateerde als actuele onderwerpen kunnen hierbij aan bod komen. Traditioneel gezien hebben alumni van universiteiten een sterke(re) …

Het onderhouden van contacten met oud-studenten gebeurt veelal in de vorm van (netwerk)borrels (zoals zogenoemde gaudies voor oud-studenten van de Universiteit en/of thema-activiteiten, alsmede het periodiek toezenden van een tijdschrift. Zowel opleidingsgerelateerde als actuele onderwerpen kunnen hierbij aan bod komen. Traditioneel gezien hebben alumni van universiteiten een sterke(re) band met hun universiteit, meer dan hogeschoolstudenten hebben met hun hogeschool. Veel hogescholen proberen hier echter verandering in te brengen.

Voor de School voor fotografie betekent het:

 Wat kan ik in groepsverband nog doen als ik met een diploma de School voor Fotografie heb verlaten?
Die vraag hebben we de afgelopen jaren geregeld gekregen. Met de start van een alumni-programma verwachten we je in de toekomst inspiratie te kunnen bieden.
Voor wie is dit bedoeld?Het alumni programma is bedoeld voor iedereen die is afgestudeerd aan de School voor Fotografie en die zich ook in de toekomst wil laven aan de fotografie.
Wat gaan we doen?Jaarlijks bezoeken we twee foto-exposities*, waarbij we vragen of de fotograaf of conservator een toelichting geeft op het werk en de expositie;

Daarnaast nodigen we twee keer per jaar een fotograaf uit voor een presentatie over zijn of haar werk;
Twee keer per jaar houden we een portfolio-bespreking.
De presentaties en de portfolio-besprekingen, wisselend in Breda en Utrecht, zijn ook een uitstekende manier om contact te houden en ervaringen uit te wisselen met andere oud-studenten.”

Het eerste programma onderdeel wordt een bezoek aan de expositie “Hoek van Holland” , van fotograaf en meerdere malen winnaar van een Zilveren Camera: Peter de Krom. Groepsgedrag, menselijke gewoontes en humor zijn een rode draad in De Kroms series over Hoek van Holland. Hij vertelt tijdens deze bijeenkomst over zijn werkwijze en de totstandkoming van de series. 

Het tweede programma onderdeel is een lezing van L.J.A.D. Greygton over landschapsfotografie op de planning.

En als derde onderdeel een portfolio bespreking.

Het programma is drastisch gewijzigd in verband met het Corona Virus.. Het zal wel pas na de zomer vakantie van start gaan.

Op 3 oktober Photo Breda