D.J. de Jong

Danny de Jong (8 juli 1963) of d.j. de jong (te vermelde naam) is eigenaar van deze website (dannysfotos.nl) zoals deze is geregistreerd bij sidn.nl.

De inhoud van deze website, zowel tekstueel als de afbeeldingen in de geposte berichten en dergelijke zijn geproduceerd door d.j. de jong en zijn daardoor ook eigendom van d.j. de jong. De uitzondering hierop zijn:
1 – afbeeldingen die bij externe weblinks staan vermeld, dit zijn screenshots van de betreffende website.
2 – bij de opleidingen geplaatste beelden, documenten en teksten kunnen van de opleider zijn of door de opleider zijn opgesteld en hiervan doe ik geen aparte melding.

Gebruik van beeld en tekst is door mij d.j. de jong toegestaan voor niet commercieel gebruik zoals afbeelding plaatsen op bijvoorbeeld Facebook, hiervoor is de creative commons licentie cc BY-NC van toepassing.

Voor overig gebruik dient u vooraf contact met mij opnemen.

English GOOGLE translated.

D.J. de Jong

Danny de Jong (July 8, 1963) or d.j. de jong (name mentioned) owns this website (dannysfotos.nl) as registered with sidn.nl.

The content of this website, both textually and the images in the posted messages and the like, are produced by d.j. de jong and are therefore also owned by d.j. de jong. The exceptions to this are:
1 – images that are mentioned with external web links, these are screenshots of the relevant website.
2 – images, documents and texts placed with the training courses may belong to the trainer or have been drawn up by the trainer and I will not report this separately.

The use of images and text is by me d.j. de jong are allowed for non-commercial use, such as placing an image on Facebook, the creative commons license cc BY-NC applies for this.

For other uses, please contact me in advance.