Mu vuurpijl van internet is op tijd binnen, dag 366

Oud en nieuw zonder vuurwerk dat zal zeker de geschiedenis in gaan al net zoiets als de drooglegging van America ooit is