Makrofoto gemaakt en gelijk getankt, dag 967

Prijzen worden wel wat milder de subsidie zal wel gauw ophouden