Iemand de D03 kwijt? hij ligt in het park, dag 1342

Het is altijd zo sneu als er iets van je gepikt wordt en dit lijkt op een ritje naar huis! bah!!!